A+ A A-
09-10-2018

Konkurs za posao - Živinice

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2018. godinu,  raspisuje se:

KONKURS

za prijem na radno mjesto blagajnik-likvidator u :

 1. Ekspozituri Živinice - 1 izvršilac    

  Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

·       minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,

·       da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,

·       poznavanje Microsoft office aplikacije,

·       poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseciu radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:

  • poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,
  • prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima,
  • evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata,
  • pružanje potrebnih informacija komitentima,
  • likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama,
  • otvaranje računa Kljentima Banke,
  • rad sa karticama i prodaja odredjenih proizvoda Banke

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice  http://www.mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

Konkurs ostaje otvoren do dana  15.10.2018.godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Pretraga